Dzień: 2017-10-05

Wyniki postępowania O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA do Zapytania ofertowe nr ANG/01/2017

5/10/2017

Wyniki postępowania O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA do Zapytania ofertowe nr ANG/01/2017 z dnia 26.09.2017 r. dotyczące wyboru wykonawcy świadczenia usług w zakresie przeprowadzenia bezstronnych międzynarodowych egzaminów certyfikujących TELC lub równoważnych na poziomie biegłości językowej A2 – zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego z języka angielskiego dla 264 uczestników projektu, w ramach projektu: „Angielski kluczem do sukcesu” Nr projektu: […]