Dzień: 2018-02-12

Odwołanie zajęć grup szkoleniowych

12/02/2018

Organizator szkoleń informuje, iż odwołuje z przyczyn losowych szkolenia w ramach Projektu „Angielski kluczem do sukcesu” dla: – grupy Błotnica 1 w dniu 12.02.2018 – grupy Błotnica 2 w dniu 12.02.2018 – grupy Rogów w dniu 12.02.2018 – grupy Opatów w dniu 12.02.2018 oraz 14.02.2018 Jednocześnie Beneficjent informuje, iż zajęcia te będą odrobione w innym […]