Aktualności

Aktualizacja harmonogramów

19/03/2018

Realizator szkoleń informuje, iż z dniem dzisiejszym zaktualizował harmonogramy szkoleń, które dostępne są w zakładce „harmonogramy”.

Aktualizacja harmonogramów

16/03/2018

Realizator szkoleń informuje, iż z dniem dzisiejszym zaktualizował harmonogramy szkoleń, które dostępne są w zakładce „harmonogramy”.

Aktualizacja harmonogramu – grupa 19

12/03/2018

Organizator szkoleń informuje, iż zaktualizował harmonogram dla grupy  19 – Rogów w ramach Projektu „Angielski kluczem do sukcesu”. 19_harmonogram grupa Rogów poziom A1 i A2_aktualizacja 12.03.2018

Odwołanie szkolenia – Opatów

28/02/2018

Organizator szkoleń informuje, iż odwołuje z przyczyn losowych szkolenia w ramach Projektu „Angielski kluczem do sukcesu” dla: – grupy Opatów w dniu 28.02.2018 r. Jednocześnie Beneficjent informuje, iż zajęcia te będą odrobione w innym ustalonym z grupami terminie. Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja o odwołaniu zajęć

15/02/2018

Organizator szkoleń informuje, iż odrobienie zajęć w ramach Projektu „Angielski kluczem do sukcesu”, które były odwołane w dniach 12.02.2018 i 14.02.2018 odbędzie się dla: – grupy Opatów w dniu 20.02.2018 oraz 23.02.2018 – grupy Błotnica 1 w dniu 07.03.2018 – grupy Błotnica 2 w dniu 07.03.2018 – grupy Rogów w dniu 14.03.2018

Odwołanie zajęć grup szkoleniowych

12/02/2018

Organizator szkoleń informuje, iż odwołuje z przyczyn losowych szkolenia w ramach Projektu „Angielski kluczem do sukcesu” dla: – grupy Błotnica 1 w dniu 12.02.2018 – grupy Błotnica 2 w dniu 12.02.2018 – grupy Rogów w dniu 12.02.2018 – grupy Opatów w dniu 12.02.2018 oraz 14.02.2018 Jednocześnie Beneficjent informuje, iż zajęcia te będą odrobione w innym […]

Wyniki postępowania O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA do Zapytania ofertowe nr ANG/01/2017

5/10/2017

Wyniki postępowania O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA do Zapytania ofertowe nr ANG/01/2017 z dnia 26.09.2017 r. dotyczące wyboru wykonawcy świadczenia usług w zakresie przeprowadzenia bezstronnych międzynarodowych egzaminów certyfikujących TELC lub równoważnych na poziomie biegłości językowej A2 – zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego z języka angielskiego dla 264 uczestników projektu, w ramach projektu: „Angielski kluczem do sukcesu” Nr projektu: […]

Zapytanie ofertowe ANG/01/2017 z dn. 26.09.2017

26/09/2017

W związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,  Działania 8.4 Kształcenie ustawiczne osób dorosłych, pt. „Angielski – kluczem do sukcesu” nr RPSW.08.04.02-26-0003/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, PRETENDER Adrian Wronka, zaprasza do złożenia oferty świadczenia usług w zakresie przeprowadzenia bezstronnych międzynarodowych egzaminów certyfikujących TELC lub równoważnych na poziomie biegłości językowej […]

Zapytanie ofertowe

15/09/2017

„PRETENDER” Adrian Wronka, z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 173 lok. 102, 90-447 Łódź, w ramach realizacji projektu „ Angielski – kluczem do sukcesu” nr RPSW.08.04.02-26-0003/16 planuje zakup usługi polegającej na przeprowadzeniu bezstronnego egzaminu międzynarodowego certyfikującego TELC A2 lub równoważnego z języka angielskiego. ZAPYTANIE OFERTOWE

Zmieniono regulamin rekrutacji

21/08/2017

Uwaga – zmieniono regulamin rekrutacji – aktualizacja nastąpiła w dniu 21.08.2017 r.