Jak się zgłosić?

Uwaga – zmieniono regulamin rekrutacji – aktualizacja nastąpiła w dniu
21.08.2017 r.

Regulamin
Dokumenty rekrutacyjne

TRWA REKRUTACJA DO I EDYCJI PROJEKTU!

Miło nam poinformować, iż rozpoczęła się rekrutacja do projektu „Angielski – kluczem do sukcesu”. Rekrutacja trwać będzie w okresie 06-07.2017 r.

 

JAK STAĆ SIĘ UCZESTNIKIEM PROJEKTU KROK PO KROKU?

 

KROK 1 – ZAPOZNAJ SIĘ Z REGULAMINEM UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Informacje na temat prowadzonej rekrutacji i udzielonego wsparcia dostępne są w REGULAMINIE UCZESTNICTWA W PROJEKCIE.

 

KROK 2 – ZŁÓŻ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o złożenie stosownych dokumentów w biurze projektu osobiście lub drogą pocztową.

Wszelkie dokumenty do uzupełnienia znajdują się w zakładce DOKUMENTY REKRUTACYJNE.

Złożenie Formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do Projektu. Musimy zbadać, czy spełniasz wymogi grupy docelowej opisanej w projekcie.

 

KROK 3 –OCZEKUJ NA KONTAKT Z NASZEJ STRONY

Dokumenty rekrutacyjne będą na bieżąco sprawdzane i oceniane. Niekompletne dokumenty mogą zostać uzupełnione przez Kandydata/tkę w ciągu 3 dni od wezwania przez Realizatora Projektu.

Do dalszego procesu rekrutacyjnego brane będą tylko kompletne zgłoszenia, opatrzone własnoręcznym podpisem oraz datą wypełnienia.

Stworzona zostanie lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Osoby zakwalifikowane zostaną o tym poinformowane drogą mailową lub telefonicznie.

 

KROK 4 –PODPISZ UMOWĘ UCZESTNICTWA

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zaproszone zostaną do podpisania umowy uczestnictwa wraz z wymaganymi załącznikami.

Informujemy, iż w przypadku małej liczby zgłoszeń rekrutacja do projektu zostanie przedłużona.

 

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji uzyskasz pisząc do nas poprzez formularz kontaktowy (z boku strony).