Kto może wziąć udział?

W projekcie „Angielski – kluczem do sukcesu” mogą wziąć udział osoby, które spełniają następujące kryteria:

  • są po 25 roku życia,
  • pracują, uczą się lub zamieszkują w rozumieniu KC na obszarze powiatu koneckiego woj. świętokrzyskiego,
  • posiadają niskie kwalifikacje (do wykształcenia ponadgimnazjalnego włącznie),
  • nie znają języka angielskiego lub znają na poziomie poniżej A1,
  • z własnej inicjatywy zainteresowane są zdobyciem, uzupełnieniem lub podniesieniem kompetencji językowych.

Na dodatkowe punkty w procesie rekrutacji mogą liczyć osoby, które znajdują się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy:

  • W wieku 50+
  • Osoby niepełnosprawne
  • Osoby zamieszkujące tereny wiejskie
  • Osoby pozostałe bez zatrudnienia (osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo)
  • Osoby, których dochód netto na członka rodziny nie przekracza 800 zł

 

Szczegółowe informacje na temat REKRUTACJI uzyskasz pisząc do nas poprzez formularz kontaktowy z boku strony.