Treść artykułu

Wyniki postępowania O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA do Zapytania ofertowe nr ANG/01/2017

Kategoria Aktualności

Wyniki postępowania O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA do Zapytania ofertowe nr ANG/01/2017 z dnia 26.09.2017 r. dotyczące wyboru wykonawcy świadczenia usług w zakresie przeprowadzenia bezstronnych międzynarodowych egzaminów certyfikujących TELC lub równoważnych na poziomie biegłości językowej A2 – zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego z języka angielskiego dla 264 uczestników projektu, w ramach projektu: „Angielski kluczem do sukcesu”

Nr projektu: RPSW.08.04.02-26-0003/16, realizowanego przez Zamawiającego na terenie województwa świętokrzyskiego.

Informujemy, iż po analizie dokumentów złożonych przez oferentów Komisja dokonała wyboru oferty, którą jako najkorzystniejszą złożył: Perfect English Małgorzata Stone, ul. Matejki 17, 33-300 Nowy Sącz.

Oferta została złożona w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca złożył ofertę we wskazanym terminie, w której oświadczył, iż spełnia warunki przedmiotu zamówienia.