Harmonogram

Data 08.09.2017

1 – Końskie 1 – poziom A1

2 – Końskie 2 – poziom A1

 

Data: 26.09.2017

5 – Radoszyce 1 – poziom A1

6 – Radoszyce 2 – poziom A1

13 – Przyłogi – poziom A1

 

Data 28.09.2017

– aktualizacja harmonogramu gr 1

Grupa 1_A1_aktualizacja 28.09.2017

– aktualizacja harmonogramu gr 2

GRUPA_2_A1_aktualizacja 28.09.2017

 

Data 02.10.2017

9 – Maleniec 1 – poziom A1

10 – Maleniec 2 – poziom A1

 

Data 2.11.2017

 

7 – Mnin 1 – poziom A1

8 – Mnin 2 – poziom A1

Data 15.11.2017

 

11 – Opatow – poziom A1 i A2

15 – Cmielow 1 – poziom A1 i A2

16 – Cmielow 2 – poziom A1 i A2

17 – Ostrowiec 1 – poziom A1 i A2

19 – Rogów – poziom A1 i A2

20 – Gustawów – poziom A1 i A2

21 – Blotnica 1 – poziom A1 i A2

22 – Blotnica 2 – poziom A1 i A2

Data 27.11.2017

3 – Konskie 3 – poziom A1

12 – Ostrowiec – poziom A1 i A2

14 – Kunow – poziom A1 i A2

 

Data 1.12.2017

 

1 – Konskie 1 – poziom A2

2 – Konskie 2 – poziom A2

4 – Konskie 4 – poziom A1

Data 18.12.2017

5 – Radoszyce 1 – poziom A2

6 – Radoszyce 2 – poziom A1

9 – Maleniec 1 – poziom A2

10 – Maleniec 2 – poziom A2

13 – Przyłogi – poziom A2

18 – Ostrowiec 2 – poziom A1

 

Data 02.01.2018

 

7 – Mnin 1 – poziom A2

8 – Mnin 2 – poziom A2

Data 05.02.2018

3 – Konskie 3 – poziom A2

18 – Ostrowiec 2 – poziom A2

Data 15.02.2018

11 – Opatow – poziom A1 i A2_aktualizacja

19 – Rogow – poziom A1 i A2_aktualizacja

21 – Blotnica 1 – poziom A1 i A2_aktualizacja

22 – Blotnica 2 – poziom A1 i A2_aktualizacja

Data 19.02.2018

4 – Konskie 4 – poziom A2

Data 03.03.2018

5 – Radoszyce 1 – poziom A2_AKTUALIZACJA 03.03.2018

6 – Radoszyce 2 – poziom A2_AKTUALIZACJA 03.03.2018

9 – Maleniec 1 – poziom A2_aktualizacja 03.03.2018

10 – Maleniec 2 – poziom A2_aktualizacja 03.03.2018

13 – Przyłogi – poziom A2_AKTUALIZACJA 03.03.2018

15 – Cmielow 1 – poziom A1 i A2_AKTUALIZACJA 03.03.2018

16 – Cmielow 2 – poziom A1 i A2_AKTUALIZACJA 03.03.2018

Data 12.03.2018

19_harmonogram grupa Rogów poziom A1 i A2_aktualizacja 12.03.2018

Data 16.03.2018

5_harmonogram grupa Radoszyce I poziom A2_AKTUALIZACJA 16.03.2018

6_harmonogram grupa Radoszyce II poziom A2_AKTUALIZACJA 16.03.2018

12_harmonogram grupa Ostrowiec poziom A1 i A2_aktualizacja 16.03.2018

16_harmonogram grupa Ćmielów II poziom A1 i A2_AKTUALIZACJA 16.03.2018

18_harmonogram grupa Ostrowiec II poziom A2_aktualizacja 16.03.2018

Data 19.03.2018

12_harmonogram grupa Ostrowiec poziom A1 i A2_aktualizacja 19.03.2018

Data 28.03.2018

11_harmonogram grupa Opatów poziom A1 i A2_aktualizacja 23.03.2018

Data 03.04.2018

18_harmonogram grupa Ostrowiec II poziom A2_aktualizacja 03.04.2018

7 – Mnin 1 – poziom A2_aktualizacja_ 03.04.2018

Data 06.04.2018

11 – Opatow – poziom A1 i A2_aktualizacja_06.04.2018