Harmonogram

Informacje na stronie zostaną uzupełnione, po zakończeniu rekrutacji do projektu i zakwalifikowaniu odpowiedniej liczby osób.